Studenten Blog

Mijn naam is Gino Kuiper, ik ben vierdejaars bij het USC en ik studeer Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. In januari 2020 ben ik naar Pittsburgh, de Verenigde Staten gegaan om bij het UPMC - het universitaire ziekenhuis van de stad - onderzoek te doen naar slokdarmchirurgie met een focus op robotchirurgie. In mijn tijd daar heb ik mij beziggehouden met het bijwonen van operaties, het meekijken in de kliniek en het werken aan wetenschappelijke artikelen. De artikelen betrekken zich op twee soorten operaties: slokdarmresecties en anti-refluxchirurgie.

Beide ingrepen worden uitgevoerd met een chirurgische robot, het da Vinci Surgical System. Deze robot maakt het mogelijk om op minimaal invasieve wijze en op een zeer kleine schaal te werk te gaan. Door onder andere deze voordelen kan een chirurg nauwkeuriger te werk gaan, waardoor de patient sneller herstelt en er minder kans is op complicaties. De techniek van de da Vinci is verre van uitontwikkeld en in de nabije toekomst zal robotchirurgie bij meer verschillende specialismen en ingrepen worden toegepast, waarmee het steeds grotere rol zal spelen binnen de chirurgie.

Door mee te mogen lopen bij de afdeling Cardiothoracale Chirurgie in het UPMC heb ik de kans gekregen om ervaring op te doen bij een van de grootste centra van de Verenigde Staten op het gebied slokdarm- en robotchirurgie. Helaas is mijn verblijf door de coronacrisis ingekort van vijf maanden naar drie maanden, maar desondanks is het een zeer waardevolle en bijzondere ervaring geweest. Graag wil ik de donateurs en de stichting van het USC Scholarship Foundation bedanken voor het mede mogelijk maken van deze buitenlandse stage.

Over

De USC Scholarship Foundation verstrekt studiebeurzen aan leden van het USC die een bijzonder, dan wel prestigieus studie- of onderzoeksproject willen uitvoeren. Het fonds wordt gevuld door bijdragen van reünisten en het USC.

We willen deze ambitieuze studenten een vliegende start kunnen bieden, zodra studeren in het buitenland weer mogelijk is. Zo bieden we hen de mogelijkheid hun vleugels weer uit te slaan. Ter promotie van zichzelf, maar zeker ook om de Utrechtse waarden uit te dragen in het buitenland, en te leren van de ervaringen van mensen daar. Zo krijgen onze leden de kans ambassadeur te zijn van de Universiteit Utrecht en het Utrechtse verenigingsleven. En dienen ze als voorbeeld voor hun Utrechtse vrienden, door de ongekende mogelijkheden te laten zien die het USC kan bieden, wanneer de ambitie ervoor aanwezig is.

Corona heeft onze wereld echter veranderd. Zeker voor de huidige generatie studenten zijn de consequenties groot. U en ik kunnen beide terugkijken op een studententijd vol prachtige herinneringen. De studenten van nu moeten dat allemaal missen. Gezelligheid is echter niet het enige wat in het gedrang komt. Waardevolle studie- en onderzoeksprojecten in het buitenland dreigen te verdwijnen. De USC Scholarship Foundation wil zich extra inspannen om deze kaalslag te voorkomen. Uw steun is hard nodig. Juist nu!

Doneren

Sinds 2020 is ons fonds ondergebracht bij het Utrechts Universiteitsfonds, Utrecht 1636. Hierdoor wordt het mogelijk om fiscaal aantrekkelijk te schenken vanaf € 500 per jaar, minimaal vijf jaar lang. Ga hiervoor naar Het UU alumniweb. en steun de USC Scholarship Foundation voor minimaal vijf jaar. U wordt daarmee vanzelf ook lid van Utrecht 1636. Natuurlijk kunt u ook een eenmalige gift doen. Mocht u vragen over hebben over doneren neem dan contact op met de assessor via assessor@usc.nl.

Voorwaarden

Student

Project

Tegenprestaties

Studenten Blog

Mijn naam is Arthur Boitelle. Het studiejaar 2019-2020 heb ik mijn masterstudie Law & Finance gecombineerd met de functie van president van Utrecht University Model United Nations (UUMUN).

UUMUN bestaat uit een groep van 17 studenten die deelnemen aan verschillende competities wereldwijd (o.a. Oxford en New York). In deze competities strijden verschillende studententeams a.d.h.v. casussen van de Verenigde Naties met elkaar op het gebied van speechen, lobby’en onderhandelen.

In Harvard vindt de grootste Model United Nations conferentie ter wereld plaats en daar komen duizenden internationale studenten van universiteiten als Yale, Princeton en Stanford op af. Deelname aan deze conferenties vergt veel inhoudelijke voorbereiding. Als teamlid verdiep ik mij van tevoren in onderwerpen waar ik samen met andere studenten oplossingen voor ga bedenken. Die onderwerpen variëren van de kapitaaleisen van banken tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Internationale samenwerking, creativiteit en het zich verplaatsen in het perspectief van de ander staan hierbij voorop.

UUMUN organiseert daarnaast veel evenementen voor andere Utrechtse studenten. Dat doen wij deels vanwege inkomsten om zo de financiële druk op onze delegatie te verminderen, maar voornamelijk om andere studenten te inspireren. Wij ontwikkelen niet alleen onszelf, maar richten ons ook op alle andere Utrechtse studenten. Dit doen wij bijvoorbeeld door het organiseren van de Race to Sustainability; een serie van bijeenkomsten waar studenten training krijgen in diplomatieke vaardigheden en zich verdiepen in duurzaamheid.

Ik blijf actief binnen UUMUN omdat ik geloof ik in de noodzaak Utrechtse studenten te doordringen van het belang van internationale samenwerking. Studenten moeten zich bewust worden van internationale problemen, omdat zij later in staat zullen zijn deze op te lossen. Ik wil de donateurs van de USC Scholarship Foundation heel graag bedanken voor de financiële steun die ik heb ontvangen, zonder deze steun had ik het niet kunnen organiseren.

Aanvraagprocedure

Zodra er weer zicht is op internationaal reizen, kunnen beursaanvragen worden gemaild aan assessor@usc.nl. Een aanvraag bevat:

  • Uitleg van het studie- of onderzoeksproject
  • Motivatiebrief
  • Een begroting van het project
  • Een recent overzicht van behaalde toetsresultaten

Als de aanvraag, de aanvrager en het project voldoen aan alle voorwaarden, en er een goede kans is dat de reis kan worden gemaakt, zal de assessor het geheel voorleggen aan de Raad van Toewijzing. De Raad van Toewijzing komt in november en april samen om de aanvragen te behandelen. De aanvrager krijgt daarna bericht. In de Raad van Toewijzing hebben drie reünisten vanuit verschillende disciplines zitting:

Prof S.W.J. Lamberts
Emeritus Hoogleraar Inwendige Geneeskunde ErasmusMC Rotterdam, Oud Rector Magnificus Erasmus Universiteit

Mr. A. Schutte
Partner Corporate / M&A De Brauw Blackstone Westbroek N.V.

Drs G.J.B. van Breda Vriesman
Manager bij Shell

Het Stichtingsbestuur kan op basis van het getoonde gedrag besluiten een aanvraag niet naar de raad van toewijzing te sturen. In het Stichtingsbestuur hebben, naast de assessor en de pro-rector, zitting:

C.A. Segaar
Voorzitter
M. Kramer
Penningmeester
A. van Vliet
Lid

Contact

Janskerkhof 14
3512 BL Utrecht
t.a.v. USC Scholarship Foundation

Gesteund door