Studenten Blog

Mijn naam is Gino Kuiper, ik ben vierdejaars bij het USC en ik studeer Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. In januari 2020 ben ik naar Pittsburgh, de Verenigde Staten gegaan om bij het UPMC - het universitaire ziekenhuis van de stad - onderzoek te doen naar slokdarmchirurgie met een focus op robotchirurgie. In mijn tijd daar heb ik mij beziggehouden met het bijwonen van operaties, het meekijken in de kliniek en het werken aan wetenschappelijke artikelen. De artikelen betrekken zich op twee soorten operaties: slokdarmresecties en anti-refluxchirurgie.

Beide ingrepen worden uitgevoerd met een chirurgische robot, het da Vinci Surgical System. Deze robot maakt het mogelijk om op minimaal invasieve wijze en op een zeer kleine schaal te werk te gaan. Door onder andere deze voordelen kan een chirurg nauwkeuriger te werk gaan, waardoor de patient sneller herstelt en er minder kans is op complicaties. De techniek van de da Vinci is verre van uitontwikkeld en in de nabije toekomst zal robotchirurgie bij meer verschillende specialismen en ingrepen worden toegepast, waarmee het steeds grotere rol zal spelen binnen de chirurgie.

Door mee te mogen lopen bij de afdeling Cardiothoracale Chirurgie in het UPMC heb ik de kans gekregen om ervaring op te doen bij een van de grootste centra van de Verenigde Staten op het gebied slokdarm- en robotchirurgie. Helaas is mijn verblijf door de coronacrisis ingekort van vijf maanden naar drie maanden, maar desondanks is het een zeer waardevolle en bijzondere ervaring geweest. Graag wil ik de donateurs en de stichting van het USC Scholarship Foundation bedanken voor het mede mogelijk maken van deze buitenlandse stage.

Over

De USC Scholarship Foundation verstrekt studiebeurzen aan leden van het USC die een bijzonder, dan wel prestigieus studie- of onderzoeksproject willen uitvoeren. Het fonds wordt gevuld door bijdragen van reünisten en het USC.

We willen deze ambitieuze studenten een vliegende start kunnen bieden, zodra studeren in het buitenland weer mogelijk is. Zo bieden we hen de mogelijkheid hun vleugels weer uit te slaan. Ter promotie van zichzelf, maar zeker ook om de Utrechtse waarden uit te dragen in het buitenland, en te leren van de ervaringen van mensen daar. Zo krijgen onze leden de kans ambassadeur te zijn van de Universiteit Utrecht en het Utrechtse verenigingsleven. En dienen ze als voorbeeld voor hun Utrechtse vrienden, door de ongekende mogelijkheden te laten zien die het USC kan bieden, wanneer de ambitie ervoor aanwezig is.

Corona heeft onze wereld echter veranderd. Zeker voor de huidige generatie studenten zijn de consequenties groot. U en ik kunnen beide terugkijken op een studententijd vol prachtige herinneringen. De studenten van nu hebben dat deels moeten missen. Gezelligheid is echter niet het enige wat in het gedrang komt. Veel waardevolle studie- en onderzoeksprojecten in het buitenland zijn niet doorgegaan. De USC Scholarship Foundation wil zich extra inspannen om te zorgen dat de leden toch deze ervaring kunnen opdoen, die zo belangrijk is voor hun vorming en verdere carriere. Uw steun is hard nodig. Juist nu!

Doneren

Sinds 2020 is ons fonds ondergebracht bij het Utrechts Universiteitsfonds, Utrecht 1636. Hierdoor wordt het mogelijk om fiscaal aantrekkelijk te schenken vanaf € 500 per jaar, minimaal vijf jaar lang. Ga hiervoor naar, en steun de USC Scholarship Foundation voor minimaal vijf jaar. U wordt daarmee vanzelf ook lid van Utrecht 1636. Natuurlijk kunt u ook een eenmalige gift doen. Mocht u vragen over hebben over doneren neem dan contact op met de assessor via assessor@usc.nl.

Miniaturen bijzondere Utrechtsche gebouwen

Voor iedereen die de Universiteit Utrecht een warm hart toedraagt en met een periodieke schenkingsovereenkomst van tenminste € 500 per jaar de USC Scholarship Foundation steunt, hebben wij een uniek welkomstcadeau: een miniatuur van de PHRM is in beperkte oplage beschikbaar klik hier.

Voorwaarden

Student

Project

Tegenprestaties

Studenten Blog

Onze namen zijn Floris Back, Lennart Viveen, Bart Schellekens, Pieter van Helsdingen en Casper Tjoa. Wij hebben dit jaar deelgenomen aan Harvard National Model United Nations in Boston (U.S.A.) samen met de delegatie van Utrecht University Model United Nations (UUMUN).

UUMUN bestaat uit een groep van 17 gemotiveerde studenten die deelnemen aan verschillende competities wereldwijd (o.a. Oxford en New York). In deze competities strijden universiteiten van over de hele wereld a.d.h.v. casussen van de Verenigde Naties met elkaar op het gebied van speechen, lobbyen en onderhandelen. Alvorens deze conferenties te bezoeken traint de delegaties tweemaal per week om de benodigde soft skills en kennis van de internationale politiek te trainen.

Op Harvard komen internationale studenten van prestigieuze universiteiten zoals Yale, Princeton, en Stanford op af. De delegatie heeft veel inhoudelijke voorbereiding getroffen en uren doorgebracht in de Universiteitsbibliotheek om de verschillende onderwerpen en standpunten te bestuderen. Deze onderwerpen varieerden van digitale ongelijkheid op het Afrikaanse continent tot een oplossing voor het conflict in de Westelijke Sahara. Het oplossen van problemen voortkomend uit het desbetreffende onderwerp tezamen met alle landen en delegaties aanwezig in de verschillende VN-commissies is het doel.

Naast de conferenties organiseert UUMUN vele evenementen voor de Utrechtse student. Deze evenementen worden georganiseerd om studenten kennis te laten maken met het bedrijfsleven, ministeries, en de internationale politiek. Zo organiseert UUMUN jaarlijks een ‘Race to Diplomacy’ met verschillende advocaten- en consultancykantoren. Daarnaast is er ook ruimte voor intellectuele ontwikkeling waarbij de drieluik ‘UUMUN into Space’ verdieping gaf op het gebied van de internationale politiek en de ruimte.

UUMUN draagt bij aan de bewustwording van studenten over de internationale politiek en de werking van de Verenigde Naties. Daarnaast geeft het studenten de kans om zichzelf te ontwikkelen in een internationaal veld doormiddel van intensieve trainingen en samenwerking met verschillende partners. Wij willen graag de donateurs van de USC Scholarship Foundation bedanken voor het mogelijk maken van deze onvergetelijke ervaring.

Aanvraagprocedure

Beursaanvragen kunnen worden gemaild aan assessor@usc.nl. Een aanvraag bevat:

  • Uitleg van het studie- of onderzoeksproject
  • Motivatiebrief
  • Een begroting van het project
  • Een recent overzicht van behaalde toetsresultaten

Als de aanvraag, de aanvrager en het project voldoen aan alle voorwaarden, en er een goede kans is dat de reis kan worden gemaakt, zal de assessor het geheel voorleggen aan de Raad van Toewijzing. De Raad van Toewijzing komt in november en april samen om de aanvragen te behandelen. De aanvrager krijgt daarna bericht. In de Raad van Toewijzing hebben drie reünisten vanuit verschillende disciplines zitting:

Prof S.W.J. Lamberts
Emeritus Hoogleraar Inwendige Geneeskunde ErasmusMC Rotterdam, Oud Rector Magnificus Erasmus Universiteit

Mr. A. Schutte
Partner Corporate / M&A De Brauw Blackstone Westbroek N.V.

Drs G.J.B. van Breda Vriesman
Manager bij Shell

Het Stichtingsbestuur kan op basis van het getoonde gedrag besluiten een aanvraag niet naar de raad van toewijzing te sturen. In het Stichtingsbestuur hebben, naast de assessor en de pro-rector, zitting:

E.Voskuijl
Voorzitter
M. Kramer
Penningmeester
H. Bouma
Secretaris

Contact

Janskerkhof 14
3512 BL Utrecht
t.a.v. USC Scholarship Foundation

Gesteund door